امروز: شنبه 2 شهریور 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
مقاله بافت فرسوده كاشمر 4,000 دانلود
بافت فرسوده قزوین 6,000 دانلود
افت فرسوده امنیت اجتماعی و ایجاد حیات مدنی 4,000 دانلود
مقاله ارزیابی و تحلیل کیفیت محیط شهری در بافتهای فرسوده مطالعه موردی: شهر کاشان 4,000 دانلود
ارزیابی تئوری اعیان سازی در نوسازی بافت های فرسوده 1,000 دانلود
ارتقا کیفیت فضاهای شهری در فرایند بهسازی و نوسازی بافت ها فرسوده نمونه موردی محله صابون خیز تهران 4,000 دانلود
احیاء و بازسازی بافت‏های فرسوده شهری با رویکرد راهبرد توسعه شهر 4,000 دانلود
مقاله تحلیل بافت فرسوده شهری برمبنای مشارکت جمعی ساکنان با بهره گیری از تکنیک SWOT 4,000 دانلود
آنالیز وضع سکونت منطقه شمال اصفهان 3,000 دانلود
استراتژی مداخله در محدوده بافت فرسوده همت آباد اصفهان 5,000 دانلود
احیا بافت فرسوده کاشان 5,000 دانلود
مقاله کاربرد سنجش از دور GIS در ارزیابی تغییرات کاربری اراضی مطالعه موردی حوزه ابخیز نوراباد لرستان 4,000 دانلود
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شبیه سازی سیلاب رودخانه در نتیجه تغییر کارب 5,000 دانلود
مقاله کاربرد GPS درمطالعات زلزله 3,000 دانلود
مقاله کاربرد GIS درآنالیز منطقه ای سیلاب در حوضه آبریز گرگانرود 2,000 دانلود
مقاله کاربرد GIS در HSEMS 3,000 دانلود
مقاله کاهش نویز فاز تداخل سنجی راداری با استفاده از تبدیل موجک 4,000 دانلود
کالیبراسیون سیستم تلفیقی GPS/INS و توجیه مستقیم دوربین هوایی 4,000 دانلود
کاربرد GIS در رتبه بندی سکونتگاههای روستایی در معرض خطر زمین لغزش مطالعه موردی: روستاهای حوضه زهکشی چناران در دهستان باباامان شهرستان بجنورد 4,000 دانلود
شبیه سای عامل مبنا در سیستم های اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: راه یابی در محیط بیمارستان) 3,000 دانلود
سرویس‌های اطلاعات مكانی همراه توزیع یافته‌ 5,000 دانلود
تهیه نقشه GWI ابخوان کنگلومرایی تراز در محیط GIS 4,000 دانلود
تعیین اتوماتیک ساختمان های تخریب شده در زلزله با استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا 5,000 دانلود
تحلیل مكانی خشکسالی استان خراسان رضوی با استفاده از ْGIS 5,000 دانلود
تحلیل فرکتالی ابراهه ها و شکستگی ها در منطقه سفیدابه با استفاده از GIS 3,000 دانلود
پهنه بندی شدت فرسایش و تولید رسوب براساس مدل MPSIAC با استفاده از GIS 4,000 دانلود
برآورد توزیع مکانی بارندگی در حوضه آبریز سد درودزن با استفاده از GIS 3,000 دانلود
بارزسازی کنتراست در تصاویر ماهواره ای با روشنایی غیر یکنواخت 3,000 دانلود
پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش همپوشانی شاخص وزنی در محیط ( مطالعه موردی در محدوده تاقدیس پابده ) 3,000 دانلود
مدلسازی میدان جابجایی سه بعدی حین وقوع زلزله یک گسل مطالعه خاص گسل بم 3,000 دانلود
مدل سه بعدی ویسكوالاستیك المان محدود برای بررسی تغییر شكلهای سطحی گسل شمال تهران 3,000 دانلود
محاسبه خطای كالیبراسیون ثقل در انداز‌ه‌گیری ثقل شبكه چندمنظوره فیزیكال ژئودزی و ژئود 4,000 دانلود
كاربردهایی از GPS در مهندسی برق- قدرت 3,000 دانلود
کاربرد تصاویر ماهواره ای وتکنیک های سنجش ازدور درپیش بینی اثرات زیست محیطی توسعه 3,000 دانلود
طرح اندازه گیری ثقل دقیق و ارتفاع دقیق بر روی قله دماوند و گسترش خط کالیبراسیون ملی ثقل ایران 3,000 دانلود
طراحی و پیاده‌سازی نحوه زمانمندسازی داده‌های مكانی ایستا در سیستم‌های اطلاعات مكانی 3,000 دانلود
درونیابی DTM با بکارگیری تکنیک Shape from Shading برروی تک تصویر رادار و مقایسه آن با سایر تکنیکهای درونیابی 3,000 دانلود
تهیه مدلی یکپارچه بوسیله تلفیق روش تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) با GIS به منظور حل مسائل تصمیم گیری در شهرسازی 3,000 دانلود
تناظر یابی و یکپارچه سازی مجموعه داده های مختلف در GIS 3,000 دانلود
تعیین مقدار بخارآب موجود در اتمسفر با استفاده از تخمین تاخیر تروپوسفری سیگنالهای GPS در شبکه ژئودینامیک سراسری ایران IPGN 3,000 دانلود
ترکیب تصاویر سنجش از دور بر پایه انتقال رنگی و با استفاده از تبدیل قاب موجک تفکیک ناپذیرNWFT 3,000 دانلود
بکارگیری GIS در پیاده سازی مدلی جهت کمک به مدیریت بهره برداری شبکه های آبیاری 3,000 دانلود
بررسی زبانهای نشانه گذاری جهت دستیابی به تعامل پذیری در GIS 3,000 دانلود
استخراج ساختمان های تخریب شدة ناشی از زلزله از روی تصاویر با رزولوشن بالا با استفاده از آنالیز بافت 3,000 دانلود
ارزیابی دقت اطلاعات ارتفاعی استخراج شده از زوج تصویر ماهواره آیكونوس 3,000 دانلود
واحد همسایگی 1,000 دانلود
نمونه سوالات بافت تاریخی1394 3,000 دانلود
نکات طلایی آزمون طراحی 5,000 دانلود
كاربرد GIS در نظام اطلاعات سلامت، الگوی بومی شده با استفاده از VML و SVG 3,000 دانلود
كاربرد GIS در امدادرسانی تصادفات جاده ای 3,000 دانلود