امروز: شنبه 2 شهریور 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
لزوم تجدید نظر درسیاست‌های جمعیتی ایران 11,000 دانلود
کسب درآمد 300000 تومان در 30 دقیقه 9,900 دانلود
ارتباط 7,000 دانلود
اثرات داروها بر روی‌ وضعیت‌ تغدیه‌ای‌ افراد 36,000 دانلود
تئوری و طراحی سازمان 45,000 دانلود
بیماری های روانی 7,000 دانلود
emg 11,000 دانلود
اهمیت و اصول اخلاق حرفه ای در علوم سلامت 7,000 دانلود
اضطراب 4,000 دانلود
بررسی منابع درآمدی شهرداری ها در کشورهای توسعه یافته 1,900 دانلود
مروری بر معماری معاصر جهان و مساله هویت 1,900 دانلود
توسعه شهری پایدار و توسعه فرهنگی 1,500 دانلود
شهرهای خلاق و نوآور و کارکرد آنها در اقتصاد دانش محور 1,500 دانلود
Convivial Urban Spaces 1,500 دانلود
کاهش خطرپذیری شهر از بلایای طبیعی )زلزله( از طریق برنامه ریزی کاربری زمین مطالع هی موردی: ناحی هی 5 منطق هی 3 تهران 1,500 دانلود
توسعه شهرهای جدید و تعاونی ها(مطالعه موردی شهز جدید گلبهار) 1,500 دانلود
پاورپوینت پارک سیتروِئن 1,900 دانلود
مفهوم سایبر در تبیین و خلق فضای معماری 1,900 دانلود
مدارس دوستدار کودک 1,900 دانلود
مشکلات و راهکار های شهرداری 3,000 دانلود
معرفی و چارچوب رشته شهرسازی 1,500 دانلود
پاورپوینت کاشی و سرامیک 3,000 دانلود
بهرهگیری از الگوی ترکیبی مشارکتی در طراحی عرصه عمومی بافت فرسوده شهری نمونه موردی : محله سنگلج 1,900 دانلود
پاورپوینت برج میلاد 1,500 دانلود
مدل سایمون آنهولت 1,500 دانلود
قواعد و ویژگی های معرفی شهر ها در متون کهن(مطالعه موردی:شهر های سامانیان) 1,500 دانلود
نقوش سردر جورجیر و تاثیر پذیری ان از هنر ساسانی 1,500 دانلود
رابطه بین همبستگی های کیفیت محیطی و تداوم حیات شهری در عرصه های عمومی(نمونه موردی:جلفای اصفهان) 1,500 دانلود
پاورپوینت سیری درتاریخ باغسازی ایران 3,000 دانلود
نوسازی و بهسازی با رویکرد مشارکتی در بافت فرسوده محله سیروس 1,500 دانلود
معرفی و ارزیابی تئوری اصالت بخشی در فرایند احیای بافت های قدیم شهری نمونه محله سرشور مشهد 1,500 دانلود
نوسازی بافت های فرسوده شهری و مشارکت شهروندان 1,500 دانلود
مهندسی اجتماعی، رویکرد نوین در تحقق پذیری حداکثری بافتهای فرسوده نمونه موردی: طرح سیما و منظر شهری نعمت آباد غربی- منطقه 19 تهران 1,500 دانلود
مطالعات راهبردی - ساختاری و عملیاتی تجدید حیات شهری بافت های فرسوده(بازتعریف بهسازی، نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهری) 1,500 دانلود
ارائه الگوی بهینه بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری نمونه موردی(شهر یزد) 1,500 دانلود
پایداری کالبدی در بافت شهرهای سنتی(نمونه موردی: بافت قدیم شهر کرمانشاه ) 1,500 دانلود
چالش تعیین تراآم در شهرهای جدید 1,900 دانلود
از تولد تا بلوغ طراحی شهری 1,500 دانلود
مجموعه مقالات همایش سرویس های بهداشتی شهری 1,500 دانلود
برنامه ریزی کیفیت زندگی شهری،در مراکز شهری،تعاریف وشاخص ها 1,500 دانلود
سرمایه اجتماعی و توسعه محله ای؛ نمونه موردی ی طلاب مشهد 1,900 دانلود
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار اقتصاد محله 1بررسی : فعالان اقتصادی محله غیررسمی شمیران نو 1,900 دانلود
تعلق جمعی به مكان، تحقق سكونت اجتماعی در محله سنتی 1,500 دانلود
بررسی عوامل موثر بررضایتمندی مراجعه کنندگان از کیفیت خدمات ارائه شده در پارك های شهر تبریز 1,500 دانلود
برنامه ریزی کاربری زمین برای ایجاد محله های ایمن 1,500 دانلود
سازمان استخوان بندی محله 1,500 دانلود
تبیین معیار ها و شاخص های پایداری در محله مسکونی 1,500 دانلود
هیافتی كارآمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار « برنامه ریزی محله- مبنا » 1,500 دانلود
تاثیر فضای بازشهری بر کیفیت گذران اوقات فراغت شهروندان 1,500 دانلود
ارتقای كیفیت محیط شهری بااستفاده از رویكرد برنامه ریزی طراحی محور: (تئاتر شهر و پهنه پیرامون) 1,500 دانلود