امروز: شنبه 2 شهریور 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
تحلیل نقش فضاهای سبز و المان های شهری در کیفیت زندگی(مولفه های وضعیت جسمی و روانی)شهروندان اصفهان 1,500 دانلود
آسیب شناسی ساختمان(بررسی نقش مراحل اجرا و نظارت، در بروز خسارت ناشی از زلزله درگونه های ساختمانی منطقه زرند-كرمان)* 1,500 دانلود
مقایسه کیفیت تفسیری تصاویر ترکیب شده با استفاده از شاخص بصری 1,500 دانلود
نقشه برداری فضای سبز شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ایی Quick Bird 1,500 دانلود
بررسی و تحلیل اثرات شهرک علم و فناوری اصفهان بر توسعه اقتصادی منطقه 1,500 دانلود
تحلیلی بر روند کاهش فضای باز شهری در فرآیند توسعه شهری با تاکید بر مدیریت بحران کلانشهر تهران 1,500 دانلود
تحلیلی بر روند کاهش فضای باز شهری در فرآیند توسعه شهری با تاکید بر مدیریت بحران کلانشهر تهران 1,500 دانلود
تحلیلی بر تاثیرات زیست محیطی بر گسترش کالبدی شهر زنجان 1,500 دانلود
تحلیلی بر تاثیرات اکولوژیکی بر توسعه کالبدی شهر بجنورد 1,500 دانلود
تحلیل وتبیین جایگاه مشارکت مردم درتوسعه پایدارشهری)موردمطالعه:شهرمراغه( 1,500 دانلود
تحلیل و بررسی نقش آموزه های دینی در شکل گیری آرمانشهر ایرانی اسلامی 1,500 دانلود
تحلیل و بررسی نقش آموزه های دینی در شکل گیری آرمانشهر ایرانی اسلامی 1,500 دانلود
تحلیل و بررسی شیوه های اجرای معماری پایدار در طراحی ها در راستای مصرف بهینه انرژی 1,500 دانلود
تحلیل روند عناصر اقلیمی موثر بر معماری شهر شیراز 1,500 دانلود
تحلیل پایداری شهری در سکونتگاه های غیر رسمی )شهر بوکان( 1,500 دانلود
تحلیل الگوی توسعه فیزیکی کالبدی شهر چناران 1,500 دانلود
تأملی در نقش آفرینی فرهنگ اسلامی ایرانی بر معماری بومی 1,500 دانلود
تأثیر مؤثر آب در پایداری معماری خانه های اقلیم گرم و خشک 1,500 دانلود
تاثیر گذاری المان های شهری برهویت فضای شهری 1,500 دانلود
تاثیر اقلیم گرم و خشک بر معماری سقف های تابستان نشین در فلات مرکزی ایران نمونه موردی شهر کاشان 1,500 دانلود
بررسی نظری مفهوم محله و تاثیر هویت برشکل دهی آن در معماری 1,500 دانلود
بررسی فضای ورودی شهرها با رویکرد شهرسازی پایدار 1,500 دانلود
بررسی فرهنگ در معماری بوم ی سنتی محله ها و کوچه های مسکونی مسلمان نشین اصفهان و بهرهگیری از آن در ارائه ی الگوی مکانی سکونت پایدار 1,500 دانلود
بررسی ضرورت و میزان بهره مندی نماهای ساختمانهای مسکونی معاصر از اصول معماری بومی نمونه موردی: نماهای مسکونی شهر بجنورد 1,500 دانلود
بررسی سیر تحول مقرنس به عنوان عنصری نمادین در معماری اسلامی ایران 1,500 دانلود
بام های سبز شهری، راهبردی در کاهش جزایر حرارتی کلانشهرها درایران،تحلیل تجربی پروژه بام سبز سالن شهر ایلینویز)شیکاگو( 1,500 دانلود
بازشناسی قابلیت های روستای یوش مازندران در جهت توسعه ی گردشگری با نگاه بر شاخصه های بومی منطقه 1,500 دانلود
بازشناسی فضاهای گمشده و امکان سنجی توسعه مردم وار آنها نمونه موردی: پل دور شهر قم 1,500 دانلود
ایجاد سرزندگی شبانه شهری با رویکرد طراحی فضاهای 42 ساعته نمونه موردی خیابان آزادشهر مشهد 1,500 دانلود
استفاده از الگو ها در فرایند طراحی معاصر 1,900 دانلود
ارتباط آرایه ها و تزیینات معماری با فرهنگ و تاثیر آن بر پایداری محله نمونه موردی: تزیینات سردر خانه های اهواز 1,500 دانلود
ارائه راهکارهای طراحی پایدار در اقلیم گرم وخشک نمونه موردی یزد 1,500 دانلود
اراک از شهرنشینی سنتی تا نوکلان شهر ناپایدار ) اولویت های کالبدی، عمرانی و اجتماعی نوکلان شهر اراک( 1,500 دانلود
نقش فرهنگ و مصالح برمعماری بومی 1,000 دانلود
پاورپوینت مراحل آفرینش یك اثر هنری 2,500 دانلود
پاورپوینت طرح پرورش قـارچ خوراكـی 2,500 دانلود
پاورپوینت طرح معماری - 3 2,500 دانلود
پاورپوینت برسی موزه هنرهای عالی آتلانتا 2,500 دانلود
پاپورپوینت دوره آشنایی با مدیریت پروژه 2,500 دانلود
پاورپوینت دوره آشنایی با مدیریت پروژه 2,500 دانلود
پاورپوینت مدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری 2,500 دانلود
پاورپوینت معرفی اثر موزبائر 2,500 دانلود
پاورپوینت آشنایی با مرمت ابنیه مسجد جامع ارومیه 2,500 دانلود
پاورپوینت کارآفرین موفق مرتضی سلطانی 2,500 دانلود
پاورپوینت مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی 2,500 دانلود
پاورپوینت نرم افزار شبیه سازی كامپوتریMold Flow 2,500 دانلود
پاورپوینت طراحی سه بعدی مقرنس با استفاده از نرم افزارتری دی مکس 2,500 دانلود
پاورپوینت مصالح مدرن ساختمانی 2,500 دانلود
پاورپوینت تجارت الکترونیکی سیار 2,500 دانلود
پاورپوینت سیستم های اطلاعات بازاریابی 2,500 دانلود